Een medewerker in een burn-out kost je werkgever al gauw
€ 60.000. Dat is een enorm risico. Natuurlijk is dat niet altijd te voorkomen. Toch blijkt dat leidinggevenden een grote rol spelen. Bij het ontstaan, maar dus ook bij het voorkomen van werkstress.

Workshops

Zilveren Kruis deed onderzoek naar de oorzaken van een burn-out. 49% van de burn-outs komt doordat werk en privé niet in balans zijn. 45% van de mensen met burn-out geeft als oorzaak aan dat er teveel werk ligt voor het aantal werkuren. 35% noemt als oorzaak de privésituatie. 

Een burn-out is dus vaak zowel privé- als werkgerelateerd. Het onderzoek laat ook zien dat leidinggevenden een belangrijke rol spelen bij het ontstaan of voorkomen van werkstress. Bij personeel met een hoge werkdruk en weinig steun van de leidinggevende, heeft 45% burn-outklachten. Van de werknemers die wel steun ervaren van hun leidinggevende daalt dit naar 18%. Dat is 30% minder. Alle reden om als werkgever in actie te komen!

Ook ligt een burn-out op de loer als iemand niet meer met hart en ziel naar het werk gaat. Als iemand het gevoel heeft dat die het maar moet volhouden, omdat er brood op de plank moet komen. Vroeg of laat gaat dat fout. Een werkgever kan hier ook een rol in spelen, namelijk door altijd te blijven kijken of de juiste medewerker op de juiste plek zit.

Waar je op kunt letten bij medewerkers

 

Aanbod
Ik verzorg workshops voor leidinggevenden en teamleiders die het onderwerp ‘werkstress’ bespreekbaar willen maken in hun team. Met als doel natuurlijk uitval door werkstress te voorkomen. De workshops zijn informatief en praktisch van aard en bieden veel ruimte voor invulling op maat.

Onderwerpen die sowieso aan de orde komen:

  • Hoe herken je stress bij een medewerker?
  • Hoe begin je het gesprek erover?
  • Welke risico’s loopt de afdeling op stressgerelateerde uitval?
  • Welke maatregelen kun je sowieso nemen?
  • Welke tools zijn er beschikbaar om in te grijpen als je team last heeft van werkstress?
  • Hoe hou je het onderwerp op de agenda?

Praktische informatie

Kosten: € 560,-, exclusief 21% BTW per dagdeel, maximaal 8 deelnemers
Locatie: incompany op de werklocatie
Duur: één of meerdere dagdelen

Als je geïnteresseerd bent in mijn aanbod, maken we een afspraak voor een intakegesprek. We praten over de situatie in je bedrijf op dit moment en waar ik het meeste waarde kan toevoegen. En hoeveel dagdelen daarvoor nodig zijn.

Luitenant-kolonel drs. ing. H.A.F.W. (Hermen) de Haan, Commandant Defensie Expertise Centrum CBRN:

Petra werkt doelgericht, weet snel door te dringen tot de kern van de zaak en gaf het eigenaarschap duidelijk aan mij. Dit zorgde dat ik me ook verantwoordelijk voelde voor een goede output. Petra beheerst daarnaast diverse coachtechnieken (IJsberg, het “hier en
nu”, ed.), waardoor ik ook veel vertrouwen in de coachstijl had. Ze geeft het gevoel oprecht geïnteresseerd te zijn en weet ook te schakelen tussen privé - en werkcontext in genoemde casus. Dit leverde mij waardevolle inzichten op. Ze weet doortastend op te treden en goed
door te vragen en te luisteren. Je merkt dat ze het nodige zelfinzicht heeft en kan hierdoor goed reflecteren.