Over ons

De G.J. van den Brinkschool wordt bestuurd door de Wageningse Schoolvereniging, opgezet voor Algemeen Bijzonder onderwijs. Ouders worden lid van de vereniging en betalen contributie. Het woord bijzonder staat voor de bestuursvorm, omdat de school bestuurd wordt door ouders en een directeurbestuurder. Het bestuur wordt door de ouders gekozen en bestaat uit een uitvoerend- en een toezichthoudend bestuur.

De Wageningse Schoolvereniging heeft gekozen voor neutraal onderwijs. Alle gezindten en opvattingen zijn welkom op de G.J. van den Brinkschool. Op dit moment heeft de school ongeveer 240 leerlingen verdeeld over tien groepen.

Er zijn vier heterogene groepen van verschillende leeftijden (de kleutergroepen 1/2A, 1/2B, 1/2C en groep 5-8 voor voltijds HB-onderwijs) en 6 homogene groepen waarin de kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar zitten en waar binnen veel differentiatie plaats vindt (de groepen 3, 4, 5, 6, 7 en 8).

Na de klassikale instructie van de leerkracht werken de leerlingen op drie soms vier verschillende niveaus. De begeleiding is op deze niveaus afgestemd en kan per kind en per vak verschillen. De niveaus zijn:   Intensief    /  Basis / Verdiepend.  Daarnaast is er in iedere klas een groep met meerbegaafde leerlingen, zij worden plusstromers genoemd en krijgen extra verdiepende lesstof in de eigen klas aangeboden. (4e niveau). De plusstromers uit de bovenbouw (groep 5 t/m 8) krijgen iedere donderdagochtend les van Elsemiek van der Laan (leerkracht groep 7 en plusstroom coordinator bovenbouw). De plusstromers uit de onderbouw (groep 1 t/m 4) krijgen iedere donderdagochtend les van Marianne Peerbolte (leerkracht groep 4 en plusstroom coordinator onderbouw).

Vakdocenten

De school heeft vakdocenten voor techniek, muziek en gymnastiek. De technieklessen worden aan alle groepen, behalve de kleutergroepen, gegeven in een eigen technieklokaal.